Γιάννης Μάγγος: Ο γιος μας ήταν στόχος της αστυνομίας