20 Ιουλίου 1974: Οι μαύρες μέρες της τουρκικής εισβολής μέσα από τρεις μαρτυρίες