3 Δεκεμβρίου 1944: Η Ματωμένη Κυριακή με τα μάτια του Λουντέμη