4η Βιομηχανική Επανάσταση: Λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερη αμοιβή;