Ρωσία για τις απελάσεις διπλωματών: «Αυτό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες»