Προτεραιότητες: Δημοσιεύτηκε εν μέσω πυρκαγιών στη Διαύγεια η αγορά 34 νέων οχημάτων στην αστυνομία