Αφήνουν άνεργους 10.000 εκπαιδευτικούς λόγω λάθους στο παράβολο των 3 ευρώ!