Αγνοείται το αίτημα της Ελλάδας για κυρώσεις κατά της Τουρκίας