Ακροδεξιέ γιατί η εκκλησία κάνει δωρεές στον στρατό και όχι στους φτωχούς;