Ανδρουλάκης: Όποιος δεν υπηρετεί το αφήγημα της κεντρικής εξουσίας βάλλεται ηθικά & πολιτικά
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ