«Ανοιχτή Πόλη»: Καταγγελία των διαγωνισμών του «Μεγάλου Περιπάτου» στην ΕΑΑΔΗΣΥ