Αντί για γιατρούς, η κυβέρνηση προσλαμβάνει 2600 μισθοφόρους στρατιώτες