Απολύσεις και ανεργία: Αναποτελεσματικό το πρόγραμμα «Συν-Εργασία»