Απορρίφθηκε το αίτημα του Λαγού για εξαίρεση του δικαστηρίου