«Άριστος» σχεδιασμός: Αφήνουν όλη τη βορειοανατολική Αττική χωρίς νοσοκομεία