«Χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς καμία στήριξη, με ανεργία ως και 100% στον κλάδο»