Χριστόπουλος: Ακόμη υπάρχουν ακροδεξιοί στην Ελλάδα, περισσότερο από 7%