«Δεν θα γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του “νόμου” και του “αστυνόμου”»