Διαμαρτυρία στον Αγ. Δημήτριο για τον Μητσοτάκη που ρώτησε: «Εδώ γιατί υπάρχει διαμαρτυρία;»