Δικαστική «νίκη» για τον πρόσφυγα που ζει με μια σφαίρα στο κεφάλι του