Δημαδάμα στη ROSA: Δεν θα επιτρέψουμε “ορμπανοποίηση” του ελληνικού πολιτικού  συστήματος!