Δραματική αύξηση όσων ζουν με μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας