Εκκίνηση στον 61ο γύρο διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας