Εκτίναξη ιδιωτικού χρέους, η βαριά κληρονομιά της πανδημίας…