Εκτός τηλεκπαίδευσης τα παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, που της έκοψαν το ρεύμα