Εκτός τόπου και χρόνου ο Σκυλακάκης: «Οι νοσηλευτές είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά»