Ένα χρόνο πριν ο πρωθυπουργός δεν καταλάβαινε τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού, σήμερα ανακοινώθηκαν δύο