Ενισχύουν την ΕΛ.ΑΣ. με εξοπλιστικό πρόγραμμα άνω των 31.000.000 ευρώ!