Εστία πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης οι κάμερες στα σχολεία