Εξώδικο (και) στη Νικολάου για ανάρτηση περί αποφυλακίσεων από Παρασκευόπουλο