Εξορίστηκαν οι φυλακισθέντες της χούντας ΣΦΕΑ από το Προεδρικό Μέγαρο