Εύβοια: Πυροσβέστης που έσωσε μωρό, το φιλάει στο κεφάλι πριν το παραδώσει στους δικούς του