Γ. Πλειός: Τα ΜΜΕ δεν είναι «υγειονομική αστυνομία»