Για τα ΜΜΕ, οι αλλοδαποί τουρίστες φέρνουν χρήμα, οι μετανάστες φέρνουν κορονοϊό