Για την Μενδώνη, η μικρότερη «δυνατή φθορά» στις Μυκήνες