«Γιατρός ιδιωτικού νοσοκομείου κάνει διαλογή «καθαρών» περιστατικών που θα μεταφερθούν σε κλινική»