Η Διοίκηση νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διαψεύδει ότι γκρεμίζονται τοίχοι στο ΠΓΝ