Η εισαγγελική πρόταση για τη συγχώνευση των ποινών