Η κυβέρνηση κατηγορεί τους ηλικιωμένους για το ασφαλιστικό και τους νέους για τον κορονοϊό