«Η κυβέρνηση σπαταλά 48 εκ. ευρώ για αγορά λογισμικού ενώ υπάρχει δωρεάν»