Η Μαρία Σπυράκη δεν τήρησε τις τυπικές διαδικασίες για συμμετοχή σε διδακτορικό, καταγγέλουν καθηγητές