Η Μαρία Σπυράκη ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα καθυστερημένα μέτρα στη Θεσσαλονίκη