Καμία μέριμνα της Νίκης Κεραμέως για τους χαμηλότατους μισθούς των εκπαιδευτικών