Κανένας δε χάνεται: Ειδικός Σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης