Καπετάνιε Βελουχιώτη, καλές εφόδους στην κοιλάδα της σιωπής