Καραμανλής: Από παράδειγμα προς αποφυγή, η Ελλάδα έγινε παράδειγμα προς μίμηση