Καταδικαστική απόφαση για την φασιστική οργάνωση «Κρυπτεία»