Καταγγελία: Απαγορεύουν την μόρφωση σε κρατούμενους με πρόσχημα τον κορονοϊό