Καταγγελία Φίλη: «Διέρρευσαν απόρρητα στοιχεία μαθητών και εκπαιδευτικών»