Καταγγελία για έλλειψη μέτρων ασφάλειας πίσω από θάνατο εργάτη στον Πειραιά